Informacje o pracy Poradni

Dzieci można umawiać do badań przez cały rok. Do badania dziecko może zgłosić rodzic (opiekun prawny). Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w poradni lub przez placówkę, do której dziecko uczęszcza wypełniając odpowiedni wniosek. Obecność rodzica (opiekuna prawnego) w trakcie wizyty w poradni jest obowiązkowa. Młodzież pełnoletnia może korzystać z usług poradni na własny wniosek. O wydaniu opinii i udostępnieniu jej szkole decyduje rodzic (opiekun prawny) w złożonym pisemnie wniosku.

 

Pomoc udzielana przez poradnię jest bezpłatna.

  

Za współpracę z placówkami odpowiadają:

W dziale opieki nad małym dzieckiem:

mgr Natalia Werner- Bierzyńska– psycholog

mgr Monika Kaczmarczyk – psycholog

mgr Tamara Limańska – psycholog

mgr Izabela Liguzińska Wołowiec  – pedagog

mgr Agnieszka Donat  – pedagog

 

Wykaz placówek objętych opieką:

Miejskie Przedszkole nr: 9, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 39, 45, 50, 57, 82, 85, 90, 94, Prywatne Przedszkole „Domowe Przedszkole”, Społeczne Przedszkole „Omega”, Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Rehabilitacyjne, Ognisko Wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym (Dom Aniołów Stróżów), Prywatne Przedszkole Papy Smerfa, Niepubliczne Przedszkole Epionkowo, Niepubliczne Przedszkole Językowe Madzik Place Kindergarten, Przedszkole Niepubliczne Ciuciubabka, oddziały zerowe przy szkołach podstawowych.

 

W dziale opieki szkolnej:

mgr Monika Janusz  – psycholog 

mgr Klaudia Respondek – Brol

 

Wykaz placówek objętych opieką:

 Szkoła Podstawowa: 10,18, 19, 22, “Szkoła Jak Dom”; Gimnazjum: 7, 9, “Amicus”,

___________________________________________________________________________

mgr Agata Stanusz– psycholog

mgr Marzena Piekarczyk – pedagog

 

Wykaz placówek objętych opieką:

 Szkoła Podstawowa nr. 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (SP 33, G 6), Zespół Szkół Integracyjnych nr 1(SP 58, G 36), Zespół Państwowych Szkół Muzycznych (SP),Społeczne Towarzystwo Edukacyjne“Omega” (SP, G), Gimnazjum nr 3,

___________________________________________________________________________

mgr Jacek Śledziewski – psycholog

mgr Agnieszka Donat– pedagog 

 

Wykaz placówek objętych opieką:

 Szkoła Podstawowa: 59, 66, Zespół Szkół Specjalnych nr 11 (SP 60, G 28)

 

W dziale opieki logopedycznej:

mgr Iwona Dubiel

mgr Barbara Jeziorczak

mgr Bogumiła Wilk

 

Wykaz placówek objętych opieką:

 Cały rejon działania poradni

 

W dziale poradnictwa   psychologiczno – pedagogicznego i orientacji zawodowej:

mgr Agnieszka Stasiczek – psycholog

mgr Beata Witkowska – pedagog

mgr Patrycja Matyszczak – pedagog

mgr Wojciech Szymecki – pedagog  

 

Wykaz placówek objętych opieką:

Opieka psychologiczno – pedagogiczna: Zespół Szkół Plastycznych – gimnazjum i liceum plastyczne, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych II st. – gimnazjum i liceum, Zespół Szkół nr 7 (ZSZ5, T7), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (G8, IX LO), Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego, Zespół Szkół Łączności, III LO, VIII LO, XV LO, ZDZ Technikum Lotnicze, Prywatne LO im. M. Wańkowicza,

Poradnictwo zawodoznawcze – gimnazjum: 3, 6, 7, 8, 9, 36, “Amicus”, “Omega”, gimnazjum w Zespole Szkół Plastycznych, gimnazjum w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych

Poradnictwo zawodowe – szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Plastycznych – liceum plastyczne, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych II st. – liceum, Zespół Szkół nr 7 (ZSZ5, T7), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 (IX LO), Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego, Zespół Szkół Łączności, III LO, VIII LO, XV LO, ZDZ Technikum Lotnicze, Prywatne LO im. M. Wańkowicza,