MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MISTRZ INTELIGENCJI”

3 kwietnia 2018

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Katowicach organizuje konkurs „Mistrz Inteligencji”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Warunki uczestnictwa i obowiązujące terminy znajdują się w regulaminie konkursu.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

Mistrz Inteligencji

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Organizator:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Katowicach ul. Rataja 14

tel. 322542-312

 1. Cele konkursu:
 • upowszechnianie postaw edukacyjnych polegających na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z różnych dziedzin nauki ,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania w procesie kształcenia różnych elementów zdobytej wiedzy,
 • propagowanie zasad zdrowej rywalizacji,
 • kształcenie umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w sytuacji stresowej.
 1. Konkurs organizowany jest w trzech różnych terminach dla uczniów

klas II i III w dniu 10.04.2018r.  ( wtorek) o godz 9.00

klas IV i V w dniu  11.04.2018r. ( środa) o godz 9.00

Klas VI i VII w dniu 12.04. 2018r. ( czwartek) o godz. 9.00

 1. Każda szkoła zgłasza swoich uczniów:  maksymalnie 2 uczniów , z każdego etapu edukacyjnego, posiadających bogatą wiedzę  z zakresu edukacji oraz umiejętność twórczego i kreatywnego myślenia.
 2. Zgłoszenia uczniów do udziału w konkursie można przesłać na dołączonej do regulaminu karcie na adres  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1  Katowice, ul. Rataja 14  lub dokonać go elektronicznie przesyłając drogą mailową na adres ppp1katowice@onet.pl do dnia 5.04.2018r.
 3.  Uczestnicy rozwiązują test składający się z zadań  w ciągu 60 minut.
 4.  Komisję konkursową powołuje organizator.
 5. Laureatami każdego  konkursu zostają  uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów i zajmą I, II, lub III miejsce.
 6. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom za udział w konkursie.
 7.  Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
 8. Dojazd uczestników konkursu jest pod opieką osób dorosłych, na koszt własny lub placówki, która dokonała zgłoszenia uczniów.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!