Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZED DIAGNOZĄ – informacje dla rodziców

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice, działającej przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, pt.:

„Wykorzystanie programów multimedialnych podczas zajęć profilaktycznych i terapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym”,

które odbędzie się online w dniu

27 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 17:00

Prelegent: Pani Monika Zielińska-Miętkiewicz

szczegóły zamieszczono w aktualnościach

 

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH (UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI) DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW, NA BIEŻĄCO ZAMIESZCZANYCH NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ :

– PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

-PROPOZYCJE DLA  UCZNIÓW

-PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI

-ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

W razie pilnej potrzeby kontaktu prosimy o korzystanie z poczty elektronicznej:

poradnia1@ppp1katowice.pl

kontakt do sekretariatu: 322542312 do godziny 16.00

 

w razie potrzeby kontaktu z poszczególnymi pracownikami prosimy korzystać z poczty elektronicznej:

AGNIESZKA STASICZEK – psycholog     e-mail: a.stasiczek@ppp1katowice.pl ;

AGATA STANUSZ – psycholog     e-mail: a.stanusz@ppp1katowice.pl ;

PATRYCJA MATYSZCZAK – psycholog     e-mail: p.matyszczak@ppp1katowice.pl ;

JACEK ŚLEDZIEWSKI – psycholog     e-mail: j.sledziewski@ppp1katowice.pl ;

ANNA TOMPOLSKA – psycholog     e-mail: a.tompolska@ppp1katowice.pl ;

MARZENA PIEKARCZYK – pedagog     e-mail: m.piekarczyk@ppp1katowice.pl

IZABELA LIGUZIŃSKA-WOŁOWIEC – pedagog     e-mail: i.liguzinska@ppp1katowice.pl

AGNIESZKA DONAT – pedagog     e-mail: a.donat@ppp1katowice.pl

KLAUDIA RESPONDEK – BROL – pedagog     e-mail: k.respondek@ppp1katowice.pl

BOGUMIŁA WILK – logopeda     e-mail: b.wilk@ppp1katowice.pl

IWONA DUBIEL – logopeda     e-mail: i.dubiel@ppp1katowice.pl

BARBARA JEZIORCZAK – logopeda     e-mail: b.jeziorczak@ppp1katowice.pl  ;

 

__

XXXXXXXXXXXXXXXX

23.06.2020 r. – SZKOLENIE ONLINE DLA LOGOPEDÓW INFORMACJE W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI

XXXXXXXXXXXXXXXX

__________________________________________________

______________________________________________

____________________________________

 

 

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów,

działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach,

serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się

28 lutego 2020 roku (piątek) o godzinie 16.00.

Prelegentem będzie:

Pan mgr inż. Grzegorz Andrzejewski AKMED Tychy

z tematem:

„Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu.”

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12.

___________________________________________________

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Katowicach zaprasza na 

DZIEŃ OTWARTY

16 listopada 2019 r. (sobota)

 9.00 – 13.00

KONSULTACJE:

  • psychologiczne
  • pedagogiczne
  • logopedyczne

przesiewowe badanie słuchu dla dzieci po ukończeniu 5-go roku życia

Miejsce konsultacji i badań: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Katowicach

ul. Rataja 14 (Osiedle Witosa) tel. (32) 254 23 12

 

________________________________________________

           

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w ramach Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice.

            Spotkanie odbędzie się  12 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 16:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach (Osiedle Witosa, ul. Rataja 14).

 Temat spotkania:

         „Wczesne wykrycie objawów wskazujących na możliwość występowania specyficznych trudności

w czytaniu i pisaniu – badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji”. 

_______________________________________________________________

 

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się

11 października  2019 roku (piątek) o godzinie 16.00.

Prelegentkami będą

Pani dr Natalia Moćko i Pani mgr Magdalena Ławecka

z tematem:

„Trudności szkolne uczniów z CAPD – propozycja autorskiego narzędzia do oceny profilu nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach,

tel.: (32) 254 23 12.

 

poradnia

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO– PEDAGOGICZNEJ NR 1 W KATOWICACH.

ZNAJDZIECIE TU PAŃSTWO INFORMACJE NA TEMAT NASZEJ DZIAŁALNOŚCI WRAZ Z AKTUALNĄ OFERTĄ.

NASZA PORADNIA OFERUJE PROFESJONALNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DZIECIOM I MŁODZIEŻY, ICH RODZICOM, NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA JEST PLACÓWKĄ USŁUGOWĄ I OGÓLNODOSTĘPNĄ W OKREŚLONYM REJONIE DZIAŁANIA.

KORZYSTANIE Z POMOCY SPECJALISTÓW JEST DOBROWOLNE.

NASZE USŁUGI SĄ BEZPŁATNE.

WIZYTY NIE WYMAGAJĄ SKIEROWAŃ. WYSTARCZY UMÓWIĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE.

ZAPRASZAMY