GRUPA WSPARCIA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z TERENU MIASTA KATOWICE

17 października 2019

Zaproszenie

            Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w ramach Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice.

            Spotkanie odbędzie się  12 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 16:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach (Osiedle Witosa, ul. Rataja 14).

 Temat spotkania:

         „Wczesne wykrycie objawów wskazujących na możliwość występowania specyficznych trudności

w czytaniu i pisaniu – badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji”. 

            Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie swojego

uczestnictwa pod numerem telefonu sekretariatu

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach:  (32) 254 23 12.

 

Serdecznie zapraszamy!

Dział Opieki nad Małym Dzieckiem

Izabela Liguzińska – Wołowiec

Agnieszka Donat

Tamara Limańska