INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PORADNI W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

24 marca 2020

Poradnia za zgodą organu prowadzącego jest zamknięta od dnia 16 marca 2020 r. Nie są prowadzone badania diagnostyczne oraz terapie grupowe i indywidualne. Pracownicy merytoryczni pracują zdalnie. W razie potrzeby lub konsultacji można z nimi nawiązać kontakt za pomocą poczty elektronicznej (e-maile podane na stronie głównej). Zapraszamy na naszą stronę internetową do zakładki działalność gdzie systematycznie umieszczane są materiały opracowywane przez naszych specjalistów, przeznaczone dla rodziców, uczniów i nauczycieli. W pozycji zajęcia terapeutyczne zamieszczane są propozycje zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu. Wszelkie informacje będą uzupełniane na bieżąco.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Życzymy dużo wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Marian Szklarz – dyrektor PPP1