SPOTKANIE LOGOPEDÓW W RAMACH I KATOWICKIEGO ZESPOŁU DOSKONALENIA LOGOPEDÓW

24 września 2019

Zaproszenie

I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się

11 października  2019 roku (piątek) o godzinie 16.00.

Prelegentkami będą

Pani dr Natalia Moćko i Pani mgr Magdalena Ławecka

z tematem:

„Trudności szkolne uczniów z CAPD – propozycja autorskiego narzędzia do oceny profilu nieprawidłowości w zakresie przetwarzania słuchowego”.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach,

tel.: (32) 254 23 12.

                               Serdecznie zapraszamy – organizatorki spotkania:

                                               Izabela Liguzińska -Wołowiec – PPP 1

                                                                  Anna Broma – SPPP, MP 50

                                                     liderki I Katowickiego ZDL