SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA LOGOPEDÓW

13 stycznia 2020

Zaproszenie

 I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów, działający przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 28 lutego 2020 roku (piątek) o godzinie 16.00.

Prelegentem będzie:

Pan mgr inż. Grzegorz Andrzejewski AKMED Tychy

z tematem:

„Diagnostyka i terapia osób z dysfunkcją słuchu.”

 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o dokonanie zgłoszenia pod numerem telefonu sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach, tel.: (32) 254 23 12.

Serdecznie zapraszamy – organizatorki spotkania:

Izabela Liguzińska -Wołowiec – PPP 1

Anna Broma – SPPP, MP 50

liderki I Katowickiego ZDL