SPOTKANIE WARSZTATOWO-SZKOLENIOWE DLA PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z TERENU MIASTA KATOWICE

22 maja 2019

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie warsztatowo-szkoleniowe w ramach Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 16:30 

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 1 w w Katowicach, ul. Rataja 14 (Osiedle Witosa).

 Temat spotkania:

„Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu”.

           Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie swojego

uczestnictwa pod numerem telefonu sekretariatu

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach:  (32) 254 23 12.